×

KAKO DA PREDATE PORESKU PRIJAVU

1 KONTAKTIRAJTE NAS
2 ZAKAŽITE SASTANAK
3 SASTAVIMO I PREDAJMO PORESKU PRIJAVU

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri utvrđivanju poreske osnovice ili sastavljanju poreske prijave, slobodno nam se obratite.

RADNO VREME:

Pon-pet 8:00 - 15:00
Subotom - 9:00 - 14:00
Nedeljom ne radimo.

DA LI TREBA DA PLATITE POREZ?

ZAKAŽITE KONSULTACIJE

UŠTEDITE NOVAC
PLATITE POREZ A NE KAZNU!

Veliki deo javnosti nije dovoljno informisan o ovom porezu i svojim poreskim obavezama.

PREV
NEXT

KO JE U OBAVEZI DA PRIJAVI I PLATI GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA.

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koja su u tekućoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u RS u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana.

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA

Saglasno odredbi člana 87. stav 1. Zakona, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica: Rezidenti za dohodak ostvaren u Republici i u drugoj državi; Nerezidenti za dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2018. GODINU

Obavezu plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana imaju fizička lica rezidenti, te fizička lica nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije ukoliko je njihov godišnji prihod (neto), zarađen u 2018. godini veći od 2.470.644,00 RSD.

KOJI

PRIHODI SE OPOREZUJU OVIM POREZOM

  • Zarada;
  • Oporezivi prihod od samostalne delatnosti;
  • Oporezivi prihod od autorskih prava;
  • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka;
  • Uzimanja iz imovine DOO od strane njihovih osnivača;
  • Oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona o godišnjem porezu na dohodak građana.

 

ŠTA ČINI

DOHODAK ZA OPOREZIVANJE

Dohodak za oporezivanje čini razlika između godišnjeg zbira prihoda za oporezivanje umanjenih za porez i doprinose na teret primaoca prihoda i neoporezivog iznosa.

Poreska osnovica za godišnji porez na dohodak građana

Poresku osnovicu za porez na dohodak građana predstavlja razlika između oporezivog dohotka i ličnih odbitaka iz člana 88. stav 1. Zakona o godišnjem porezu na dohodak građana.

Pravo na odbitke

Obveznik godišnjeg poreza na dohodak građana, shodno članu 88. Zakona o porezu na dohodak građana, ima pravo na sledeće lične odbitke:

  • Za poreskog obveznika -40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom;
  • za izdržavanog člana porodice - 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, s tim da ukupno umanjenje po tom osnovu ne može biti veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Poreska stopa za godišnji porez na dohodak građana

Za poreskog obveznika koji je prošle godine ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade stopa godišnjeg poreza je 10 odsto, a za one koji su prihodovali više od šestostruke prosečne zarade stopa je 15 odsto. Međutim, obzirom na činjenicu da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope važan element je iznos oporezivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak:

  • na iznos koji nije viši od šest prosečnih godišnjih zarada, primenjuje se poreska stopa od 10%;
  • na iznos koji je viši od šest prosečnih godišnjih zarada, primenjuje se poreska stopa od 15%.

Poreska prijava za porez na dohodak građana

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana PPDG-2R podnosi se u elektronskom  ili papirnom obliku najkasnije do 15. maja tekuće godine za prethodnu godinu filijali Poreske uprave shodno adresi stanovanja poreskog obveznika.

Kako se popunjava i podnosi poreska prijava za porez na dohodak građana, te kako mi možemo da Vam pomognemo, saznajte OVDE.

Poreska obaveza

Poresku obavezu utvrđuje Poreska uprava u postupku kontrole poreske prijave, o čemu izdaje rešenje.

 

PORESKI PUNOMOĆNIK

Poreski punomoćnik je lice koje, umesto vas ima pravo da vrši obračun i podnošenje poreske prijave u slučaju da ne možete ili ne želite ovo da uradite sami. Kod elektronskog podnošenja poreske prijave (PPDG-2R), podnosilac može biti poreski obveznik ili poreski punomoćnik koji poseduje važeći kvalifikovani elektronski sertifikat.

KAZNENE ODREDBE

Saznajte koje sankcije slede u slučaju nepodnošenja poreske prijave i/ili neplaćanja poreza. Odgovornost poreskog obveznika u slučaju da ne podnese poresku prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na dohodak građana, u slučaju da poresku prijavu podnese neblagovremeno ili, pak, ne plati porez, deli se na prekršajnu i krivičnu.

ŠTA KADA JE OBVEZNIK GODIŠNJEG POREZA NA DOHODAK NEREZIDENT?

Poreski obveznik – nerezident je u obavezi da podnese poresku prijavu za pojedine vrste prihoda koje je ostvario a za koje nije predviđeno plaćanje poreza po odbitku.

STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU

Štedimo Vaše vreme i novac.

TOP