Sve o godišnjem porezu na dohodak građana


baner-skola-knjigovodstva

ŠKOLA KNJIGOVODSTVA I PREDUZETNIŠTVA

Naučite posao knjigovođe na pravom mestu. Budite traženi, plaćeni i uvaženi!


Kurs knjigovodstva

Ko je u obavezi da plaća godišnji porez na dohodak građana

Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica, rezidenti i nerezidenti, koja su u tekućoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom, isplaćene u RS u godini za koju se utvrđuje porez, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike, u skladu sa odredbom člana 87. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana.

Saglasno odredbi člana 87. stav 1. Zakona, obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana su fizička lica:

 • Rezidenti za dohodak ostvaren u Republici i u drugoj državi;
 • Nerezidenti za dohodak ostvaren u Republici Srbiji.

Neoporezivi iznos

Neoporezivi iznos dohotka jednak je visini trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u RS, a za 2016. godinu iznosio je 2.285.064,00 dinara.

Naime, prema podacima koje je izdao Republički zavod za statistiku, objavljenim u Službenom glasniku RS, br 5/2017 od 25. januara 2017. god., prosečna godišnja zarada po zaposlenom  u R. Srbiji  isplaćena u 2016. godini iznosi 761.688,00 RSD.

Iznos od 761.688,00 RSD pomnožen sa tri znosi 2.285,064 RSD.

Koji prihodi se oporezuju godišnjim porezom na dohodak građana

 • Zarada;
 • Oporezivi prihod od samostalne delatnosti;
 • Oporezivi prihod od autorskih prava;
 • Prihodi sportista i sportskih stručnjaka;
 • Uzimanja iz imovine DOO od strane njihovih osnivača;
 • Oporezivi drugi prihodi iz člana 85. Zakona o godišnjem porezu na dohodak građana.

Dohodak za oporezivanje

Dohodak za oporezivanje čini razlika između godišnjeg zbira prihoda za oporezivanje umanjenih za porez i doprinose na teret primaoca prihoda i neoporezivog iznosa.

Poreska osnovica za godišnji porez na dohodak građana

Poresku osnovicu za porez na dohodak građana predstavlja razlika između oporezivog dohotka i ličnih odbitaka iz člana 88. stav 1. Zakona o godišnjem porezu na dohodak građana.

Pravo na odbitke

Obveznik godišnjeg poreza na dogodak građana, shodno članu 88. Zakona o porezu na dohodak građana, ima pravo na sledeće lične odbitke:

 • Za poreskog obveznika -40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, što iznosi 304.675,00 RSD (761.688 x 40%);
 • za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom, po članu, što iznosi 114.253 ,00 RSD (761.688 x 15%) s tim da ukupno umanjenje po tom osnovu ne može biti veće od 50 odsto dohotka za oporezivanje.

Poreska stopa za godišnji porez na dohodak građana

Za poreskog obveznika koji je prošle godine ostvario oporezivi dohodak do šestostruke prosečne godišnje zarade stopa godišnjeg poreza je 10 odsto, a za one koji su prihodovali više od šestostruke prosečne zarade stopa je 15 odsto. Međutim, obzirom na činjenicu da je poreska stopa progresivna, za primenu konkretne poreske stope važan element je iznos oporetivog dohotka. Naime, ukoliko je poreski obveznik ostvario oporezivi dohodak:

 • u iznosu koji nije viši od 4.570.128,00 RSD (do šest prosečnih godišnjih zarada), primenjuje se poreska stopa od 10%;
 • u iznosu koji je veći od 4.570.128,00 RSD (preko šest prosečnih godišnjih zarada), primenjuje se poreska stopa od 10% na iznos koji nije viši od 4.570.128,00 RSD, a poreska stopa od 15% na iznos preko 4.570.128,00 RSD.

Poreska prijava za porez na dohodak građana

Poreska prijava za godišnji porez na dohodak građana PPDG-2R podnosi se u elektronskom obliku najkasnije do 15. maja tekuće godine za prethodnu godinu filijali Poreske uprave shodno adresi stanovanja poreskog obveznika.

Kako se popunjava i podnosi poreska prijava za porez na dohodak građana te kako mi možemo da Vam pomognemo saznajte OVDE.

Poreska obaveza

Poresku obavezu utvrđuje Poreska uprava u postupku kontrole poreske prijave o čemu izdaje rešenje.

Informacije na telefon: 063/370-428 
Voljni smo da Vam pomognemo.